Monthly Archives: Grudzień 2018

Mania

Nie ma czegoś takiego jak mania prześladowcza, a jest to termin, który przyjął się dość mocno w naszym myśleniu. Mania to jeden z biegunów zaburzenia afektywnego. Istnieje zaburzenie afektywne dwubiegunowe, na której jednym krańcu jest depresja, w której myśli przesuwają się bardzo wolno oraz jest mania , przeciwieństwo depresji. W manii tok myślenia jest bardzo przyspieszony, myśli niekiedy tracą sens człowiek nie jest w stanie za nimi nadążyć i jest to dla niego bardzo wyczerpujące. Chorzy na chorobę dwubiegunową najczęściej przechodzą z jednego stanu do drugiego, czyli z manii do depresji. Czasami choroba ma obraz jednobiegunowy, czyli mamy tylko objawy depresyjne i nigdy nie jest nam dane doświadczyć manii. Z drugiej strony oczywiście można być tylko maniakiem, ale nie jest to choroba, która nakazuje nam kogoś śledzić lub mieć obsesję na jakimkolwiek punkcie. Mania prześladowcza to takie funkcjonowanie, kiedy człowiek nie jest w ogóle krytyczny, jest pobudzony, wszystko przyjmuje jako coś pięknego, bo nie jest w stanie zatrzymać się i głębiej wejść w analizę rzeczywistości.